0

Filtvet fyrstasjon

 
0.0 (0)
13 0 1 0 0
Kurt
Updated
Filtvet fyrstasjon

Location

Address
Filtvet fyrstasjon
County
Country
Continent

Accessible

Byggeår: 1840 Fyrtype: Ledfyr Vernet: Ja (Fredet etter Kulturminneloven 1997)Status: Dagens fyrbygning er fra 1877. Nedlagt og avbemannet i 1985. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.Ny bruk: Ja. Filtvet Fyrs Venner leier fyrstasjonen av Hurum . De arrangerer omvisninger konserter kunstutstillinger og foredrag. I kjelleren er det et lite permanent fyrmuseum. Filtvet fyr er ikke åpent for overnatting.

Map

Swap Start/End

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Already have an account?
Ratings
Would you recomend this place?
Give the location a rating of how recommendable this place is for others to visit 1 star you don't recommend it 3 stars it's ok 5 stars fully recommend it
Comments
You will be able to upload media right after you submit your review.

Hello

Register
Remember Me
Forgot username  Forgot password Resend activation link

Site Lists

No lists were found

User Lists

No lists were found
Go to TOP